Support & förvaltning

Headlight Application Management – innehåll och fördelar

Headlight Application Management är en förvaltningsmodell baserad på engagemang, närhet, kompetens och strukturkapital. För oss handlar det om långsiktiga kundrelationer där vi går långt för att sätta oss in i kundens verksamhet och effektivisera såväl produkter som tjänster. Samtidigt låter vi detta skapa goda möjligheter till ny kunskap, erfarenhet och kompetens som vi ständigt bär med oss. 

Detta leder till gemensam framgång nu och i framtiden. HAM är ett effektivt styrsystem som bygger på att använda ramverket ITIL på ett optimerat sätt. ”Leveransåtaganden baserade på avtal om övertagande av applikationer och hela system.”

Tyngdpunkten och tillika fördelar med modellen är främst;

  • Stödjer verksamheten och dess behov med ett vidgat synsätt på förvaltningsobjektet med fokus mot verksamhetsnytta och funktionsförvaltning.
  • Förenklar avtalsstruktur och relationen till partners med ökad affärsmässighet som resultat.
  • Ger tydligt ansvar för teknik och verksamhet
  • Möjliggör out/insourcing
  • Bygger på industribaserade ramverk (Främst SLA och ITIL)
  • Erbjuder värdeadderande tjänser via en aktiv förvaltning.

Sammantaget kan det beskrivas som att maximera styrbarheten av förvaltningsobjekten baserat på den affärsnytta de kan skapa avvägt mot de kostnader som krävs i förvaltningen.

Tillvägagångssätt

Headlights modell bygger på ett instegserbjudande baserade på workshops för att säkerställa att verksamhetens krav tillvaratas och prioriteras i en förvaltningsplan som tillsammans med den avtalade servicenivån (SLA) utgör grunden för våra åtaganden.

Förvaltningsplanen innehåller främst;

  • Förvaltningsobjektet och syfte och mål med de verksamhetsprocesser det stödjer
  • Rutiner och processer för att hantera det aktuella förvaltningsobjektet
  • Kontaktytor, beslutsforum samt ansvarsområden
  • Planerade förändringar och releaser i ett 12 månaders perspektiv

HAM bygger också på en tydlig avgränsad etableringsfas där aktiviteter som etablering av produktions- och testmiljöer, kunskapsöverföring- och uppbyggnad till förvaltningsteamet är självklara delar.

Själva förvaltningen sker rent fysiskt på ett befintligt AM center där Headlights erfarna medarbetare svarar för kvalitén i leveransen som kan ske med egna eller en kombination av egna resurser tillsammans med en eller flera outsourcingpartners där detta kan ske på ett kostnadseffektivt sätt.