IT-specialister

Med vår erfarenhet och kunskap om våra kunders verksamheter och behov kan vi erbjuda rätt kompetens till dina projekt och utmaningar. Vi antar alltid nya utmaningar med kundens bästa för ögonen

Inom Systemutveckling erbjuder Headlight kompetens i områden såsom utredning, analyser, design och programmering av IT-lösningar.

Våra konsulter arbetar nästan uteslutande med Microsoftbaserade system och även om vi huvudsakligen arbetar på .Net-plattformen ingår också andra komponenter i våra lösningar. Det kan handla om databaser (SQL Server), content management system (EPIServer och Sharepoint), integrationsmotorer (BizTalk), Business Intelligence m.m.

Som systemutvecklare på Headlight drivs man av att ligga i teknikens framkant samtidigt som man ser till kundens totala behov och förutsättningar. Testbarhet, effektiv förvaltning, agil utveckling med verksamhetens behov i fokus genomsyrar vårt arbetssätt.

Systemutvecklare hos oss har oftast en högskoleutbildning med datainriktning, t.ex. systemvetenskaplig utbildning eller någon civilingenjörsutbildning med datainriktning. För att följa med i den ständiga utvecklingen inom systemutvecklingsområdet uppmuntras alla systemutvecklare på Headlight att vara Microsoftcertifierade inom sina teknikområden.

Projektledare och tekniska projektledare

Inom projektledning erbjuder Headlight hjälp med projektledning inom alla typer och storlekar av projekt inom IT.

Projektledare på Headlight arbetar, i våra egna projekt eller hos våra kunder, med projektgrupper som oftast består av specialister inom flera olika områden. Dessa kan vara arbetskamrater på Headlight, konsulter från branschkollegor eller kundens egen personal. Som projektledare är det, förutom att hantera de mer handfasta kraven, viktigt att du kan skapa ett stimulerande och kreativt arbetsklimat i projektgruppen.

Utöver att leda projekt jobbar våra projektledare med att effektivisera våra kunders projektorganisationer, införa nya moderna arbetssätt och coacha mindre erfarna projektledare.

Våra projektledare är väl bekanta med vanligt förekommande projekt- och utvecklingsmetoder t.ex. PPS, PROPS, Scrum, MSF, RUP.

Våra projektledare har relevant högskole- eller universitetsutbildning, gärna inom IT-området och/eller kommunikation och ekonomi. Utbildningen har sedan byggts på med projektledarutbildningar eller certifieringar. De flesta har många års arbetslivserfarenhet som projektledare och konsult.

Testare och Testledare

Våra kunder frågar ofta efter konsulter med testkompetens.

Testare och Testledare på Headlight arbetar, i våra egna projekt eller hos våra kunder, med projektgrupper som oftast består av specialister inom flera olika områden. Dessa kan vara arbetskamrater på Headlight, konsulter från branschkollegor eller kundens egen personal. Våra Testledare ansvarar för testprocessen vid utveckling av IT-system och medverkar till att anpassa metoder, mallar och standarder för testning.

Arbetsuppgifterna består av testplanering, skriva testfall, utföra testarbetet, hantera felhantering samt analysera utfall. Vi tycker att test börjar redan vid framtagning av kraven och därför strävar vi efter att få våra testledare eller andra personer med testkompetens inblandade i projekten på ett så tidigt stadium som möjligt. Arbetet som testledare kräver stor samarbets- och ledarförmåga och du är även en ambassadör för test både internt på Headlight och hos våra kunder.

Vi tror att det är viktigt att du kan se helheten och göra avvägningar mellan olika behov och att du har förståelse för hela utvecklingsprocessen. Precis som alla andra av våra konsulter kan du hantera oförutsedda händelser och lösa dem på ett effektivt sätt.

Ditt arbete utgör ett viktigt beslutsunderlag för beslut om driftsättning. Vi ser gärna att testledare hos oss driver egna testprojekt eller tar övergripande ansvar för test i medelstora till större utvecklings- och implementationsprojekt.

Som testare har du ett starkt intresse av att arbeta med test och du är även intresserad av det senaste inom teknik- och metodområdet. Du arbetar med att ta fram testfall och utföra tester som bland annat syftar till att visa att systemet uppfyller kundernas förväntan och för att verifiera funktionaliteten i systemet. Du ska även vid behov kunna skapa automatiserade tester och prestandatester. Då test blir alltmer komplext och ofta kräver god förståelse av systemutveckling vill vi gärna att testare på Headlight har en bakgrund som systemutvecklare.

Utbildning/bakgrund

De flesta som arbetar hos oss med test och testledning har relevant högskole- eller universitetsutbildning, oftast inom IT-området. Därefter har man en påbyggnad med relevanta kurser och certifieringar inom testområdet och har kunskap om olika testverktyg. Som testledare har våra konsulter oftast en bakgrund som testare eller projektledare.

IT-Arkitekter

Att förklara för vad Headlight menar med IT-arkitekt för kunder eller potentiella medarbetare är inte helt lätt. Vi har från tid till annan t.o.m. internt på Headlight haft svårt att enas om vad en IT-arkitekt är. IASA Sweden har delat upp begreppet i fyra roller; Enterprisearkitekt, Verksamhetsarkitekt, Lösningsarkitekt och Mjukvaruarkitekt. Den indelningen känns bra även för oss, en IT-arkitekt kan ha många olika roller beroende på uppdrag, projekt eller kund.

Våra IT-arkitekter har kännedom om och erfarenhet av principer och metoder för utformning av IT system. De kan förstå och värdera kundens affärsmodeller. Utifrån ibland ganska komplexa kravbilder kan de identifiera de arkitekturdrivande kraven och ta fram en realiserbar system arkitektur. Som IT-arkitekt är det viktigt att du på ett tydligt sätt kan beskriva och kommunicera arkitekturen för alla typer av intressenter.

Som IT-arkitekt arbetar du allt som oftast i verksamhetskritiska IT-förändringsprojekt. Du har stor erfarenhet av systemutveckling, kravanalys, systemanalys och design. Med denna erfarenhet följer kunskap om implementation av modulbaserade och skiktade lösningar och vetskap om hur man implementerar design och architecture patterns. Vi vill att du är väl insatt i systemutvecklingsprocesser som RUP eller Agile. Du bör dessutom vara insatt i systemintegration och SOA. Kanske har du även erfarenhet av projektledning.

Utbildning

Våra projektledare har relevant högskole- eller universitetsutbildning, gärna inom IT-området. Utbildningen har sedan ofta byggts på med utbildningar eller certifieringar. De flesta har många års arbetslivserfarenhet som konsult.

Processutvecklare

De flesta företag har en IT-verksamhet och IT-system som är under ständig utveckling för att kunna möta kraven från kunder och medarbetare. Möjligheterna med tjänsteorientering och kommunikation mellan systemkomponenter, t.ex. med hjälp av SOA har satt tryck på processägare att hänga med i utvecklingen. När affärsmodellerna ska transformeras behöver processerna ses över och då behövs Headlights duktiga processutvecklare.

Som processutvecklare på Headlight jobbar med att kartlägga och analysera befintliga processer hos våra kunder i hopp om att identifiera brister och hitta förbättringspotential. Du skapar och driver aktiviteter för att genomföra förbättringar samt med att mäta av effekterna av genomförda förbättringar. Du arbetar normalt nära kundens kärnverksamheten och har ofta kontakt med IT-arkitekter i frågor som rör IT-systemen.

För att lyckas som processutvecklare på Headlight tror vi att du är en drivande person som ser helheten i en IT-lösning, från verksamhetens kravställning till färdig IT-produkt. Du behöver dock inte vara någon IT-specialist. Arbetet förutsätter snarare att du har lätt att sätta dig in i nya verksamheter och verksamhetsområden och att du har en god kommunikationsförmåga. Vi tror att du är lyhörd men att du då det behövs kan argumentera för dina åsikter.

Utbildning

Processutvecklare på Headlight har normalt någon form av högskoleexamen eller likvärdig arbetslivserfarenhet. Du har erfarenhet av processer och processförbättringar.