DIGITALA LÖSNINGAR

Digitalisering, digital transformation och disruption är ord som dominerar när förstå-sig-påare tävlar om att förutspå vad som kommer härnäst. Tycka vad man vill om det men faktum är att framtiden skapas medan vi tittar på, en digital lösning i taget.

Vi är övertygade om att vägen till framgång sker genom digital evolution. En gradvis och genomtänkt utveckling mot uppsatta mål så som en förbättrad kundupplevelse eller ökad effektivitet. Den digitala evolutionen är i grunden ett nytt sätt att tänka. Vi sätter människan i centrum och anpassar lösningen därefter, istället för tvärt om. Svårnavigerade system med hopplösa återvändsgränder ersätts av användarvänliga och intuitiva lösningar. Detta är kärnan i vårt erbjudande. 

Vi på Headlight brinner lika mycket för att bygga tekniskt avancerade webbar, nyttiga appar, och logisk dokumenthantering som att utveckla processer, sälj och digitala arbetsplatser.

Vi erbjuder projekt och förvaltningslösningar inom flera områden. Vad vill du utveckla?


WEBB OCH INTEGRATION

Inom området webb och integration hjälper vi dig med hela processen från strategi och struktur till design och teknik. Vi ser också till att alla dina system integeras smart med varandra för ökat värde och effektivitet. 

Vi hjälper dig med:

 • Externwebbar
 • Extranät och portaler
 • E-handel
 • Intranät
 • Integrationer


PROCESS- OCH INFORMATIONSDIGITALISERING

Inom området process och informationsdigitalisering hjälper vi dig att få ordning på den information på olika sätt. Vi hjälper t ex till med olika former av business process management, automatisering och dokumenthantering.

Vi hjälper dig med:

 • Process automatisering
 • Dokumenthantering
 • Digitala arbetsplatser
 • Marketing automation
 • CRM/BI


E-TJÄNSTER

Inom området e-tjänster hjälper vi dig att bygga användarvänliga tjänster med syftet att hjälpa dina kunder eller medarbetare att förenkla sina liv. T ex har vi digitaliserat hälsoenkäter, Digital offerthantering för hantverkare och verktyg för att mäta hälsosatsningar. Vi tar ansvar för hela processen från strategi och struktur till design och teknik. 

Vi hjälper dig med:

 • E-hälsa
 • Säljfrämjande tjänster
 • Digital tjänstedesign
 • Kortbetalningar
 • Integration med BankID

 

Läs mer om vad vi erbjuder: