20 december, 2018

Julgåva i företagsamhetens tecken

Årets julgåva till våra kunder går till organisationen Hand in Hand som bekämpar fattigdom genom hållbart entreprenörskap.

Vi på Headlight delar Hand in Hands tanke om att entreprenörskap är vägen ut ur fattigdom. Med denna gåva bidrar vi till att ge människor de rätta verktygen för att av egen kraft förbättra sina levnadsvillkor.

Hand in Hand har en modell för hjälp till självhjälp, där de mobiliserar fattiga människor i självhjälpsgrupper och tränar dem i entreprenörskap samt ger dem tillgång till mikrolån.

I arbetet fokuserar de på kvinnor och hjälper dem starta egna affärsverksamheter för att de av egen kraft ska kunna ta sig själva och sina familjer ur fattigdom.

Hand in Hand har verksamhet i Afghanistan, Indien, Kenya och Zimbabwe. Alla personal i verksamhetsländerna rekryteras lokalt och det är dessa som sköter all fältverksamhet.

God jul & Gott nytt företagsamt år önskar vi på Headlight och Relight!